سورس و برنامه ماشین حساب اعداد بزرگ (صد رقمی) c++

تحقیق کتاب های مقدس و قوانینی که در آنها آمده

کارگاه داوطلبی بازی های کشورهای اسلامی

بزرگترین ارز دیجیتال جهان - ATOA 16